Warsztaty Akademii Kielcensis,Scholi Cantorum Kielcensis,Chóru Politechniki Świętokrzyskiej z Jaan-Eik Tulve, wiolonczelistą, dyrygentem, absolwentem Konserwatorium w Tallinie oraz Conservatoire Supérieur National w Paryżu