MEEMF business Club


MEEMF business Club

Honorowy Komitet Sponsorski Festiwalu

(Mid Europe Early Music Festival business Club)

Proponujemy sponsorom Festiwalu:

  • objęcie prywatnym patronatem finansowym wybranego koncertu (koszty honorariów od 4000 do 20000 zł): sponsor jako gospodarz koncertu ma możliwość wystąpienia i przedstawienia swojej firmy, oraz dystrybucji własnych materiałów reklamowych
  • finansowanie kosztów pobytu wybranych artystów lub zespołów – kwoty od 2500 do 10 000 zł
  • finansowanie Akademii Muzyki Dawnej dla młodzieży – 30 000 zł
  • fundusz stypendialny dla uczestników Akademii – 1500 zł dla jednego studenta

Poza wydrukowaniem logotypu firm sponsorskich oferujemy członkom Komitetu opublikowanie informacji o nich, pamiątkowe koszulki i zaproszenia na koncerty

Koordynator Komitetu udziela wszelkich informacji.

Arkadiusz Stefańczyk

605 582 066


arkadiusz.stefanczyk@gmail.com