Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej


Spotkania z doświadczeniem muzyków Wschodu i Zachodu Europy.
Spotkania mistrzów i młodych talentów.
Spotkania stylów – francuskiego, niemieckiego, włoskiego brytyjskiego.
Spotkania z architekturą, która inspirowała kompozytorów....
Spotkania muzyki i nauki, piękna i myśli....

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego w ramach programu "Muzyka",realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
Polski