Ofera sponsorska

Zapraszamy państwa do współpracy przy tworzeniu festiwalu muzycznego promującego region.

Celem festiwalu jest pokazanie regionu Świętokrzyskiego jako miejsca kultury o najwyższych wartościach humanistycznych, które są tu obecne od tysiąca lat i twórczo rozwijane.

PREMIUM

5 000 zł promocja w mediach społecznościowych na stronie festiwalowej i materiałach drukowanych
MEDIUM 3 000 zł promocja na stronie festiwalowej i materiałach drukowanych
BASIC 2 000 zł promocja na stronie festiwalowej i folderze festiwalowym

Schola Cantorum Kielcensis

s. Hanna Szmigielska OSB

koordynator muzyczny

+48 572 103 370


www.scholacantorum.eu

siostrahania@gmail.com

Mid Europe Early Music Festival

Krystyna Nowakowska

menadżer

+48 572 103 370


www.earlymusicfestival.pl

festiwal@earlymusicfestival.pl

ZOSTAŃ SPONSOREM

Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w sponsoring naszego chóru.

Przekaż
darowiznę

Możesz także przekazać darowiznę
na nasze konto:

ING Bank

rachunek bankowy w PLN nr:

PL 68 1050 1416 1000 0090 3200 1001

rachunek bankowy w EUR nr:

PL 67 1050 1416 1000 0090 3200 1019

Sugerujemy jako tytuł przelewu podać „darowizna na cele statutowe”.