O Nas


Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie

Schola Cantorum Kielcensis

Schola Cantorum Kilecensis tworzy różne działania propagujące muzykę dawną.

  • Koncerty muzyki chóralnej
  • Warsztaty techniki gry na instrumentach dawnych
  • Koncerty na instrumentach z epoki
  • Koncerty i warsztaty śpiewu gregoriańskiego

Na koncerty i warsztaty zapraszani są światowej sławy muzycy zajmujący się muzyką dawną.

Jednym z głównych zadań Stworzenia jest tworzenie cyklicznego, muzycznego wydarzenia wpisującego się w wielowiekową historię miasta, skupioną wokół Wzgórza Zamkowego – duchowego i kulturowego centrum Kielc.

Festiwal muzyki dawnej nawiązujący do bogatej historii Regionu jest wydarzeniem gromadzącym mieszkańców, turystów, gości w otoczeniu najcenniejszych zabytków Kielecczyzny.