Warsztaty Akademia Kielcensis i Andreas Böhlen – jeden z najwybitniejszych wirtuozów fletów prostych (recorderów) w Europie.