admin

8 grudnia, 2021

Stworzyliśmy projekt kalendarza

z pamiątkowymi zdjęciami autorstwa Pawła Januchty - jest on formą podziękowania dla naszych sponsorów, można go też zamawiać.
8 grudnia, 2021

We made a calendar with festival photos

We made a calendar with festival photos by Paweł Januchta which is a gift and souvenir for our sponsors. It is available also for you – just order it.
8 grudnia, 2021

Sejmik Wojewódzki docenił naszą pracę…

przyznając Festiwalowi na ręce jego muzycznej koordynator Świętokrzyską Nagrodę Kultury.
8 grudnia, 2021

We were awarded…

We were awarded The Holy Cross Region Culture Prize in recognition of our work for the Festival.