Maciej Łukaszuk

Wiolonczelista specjalizujący się w wykonywaniu muzyki zgodnie z jej historycznym idiomem. Ukończył klasę wiolonczeli Andrzeja Orkisza oraz Międzywydziałowe Studium Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a także klasę wiolonczeli barokowej Teresy Kamińskiej w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Fascynuje go francuska muzyka XVIII wieku – swoją pracę doktorską poświęcił twórczości Josepha Bodina de Boismortier. Uczestniczył w kursach mistrzowskich m. in. Paola Pandolfiego, Jaapa ter Lindena i Jörga Zwickera.

Współpracuje z najlepszymi zespołami wykonującymi muzykę dawną, m.in. Arte dei Suonatori, Holland Baroque, Les Ambassadeurs, Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, {oh!} Orkiestrą Historyczną, Wrocławską Orkiestrą Barokową, Capellą Regia Polona.

Jego wszechstronny repertuar obejmuje również utwory późniejsze, od klasycyzmu do muzyki współczesnej, a nawet filmowej i metalowej.

Na swoim koncie ma liczne nagrania dla rozgłośni radiowych i wytwórni płytowych takich jak Alpha, Sony Music, CD Accord, Warner Music, Polskie Radio.