Organizatorzy 2021

ORGANIZATORZY

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”

WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY

 

PATRONAT HONOROWY

SPONSORZY

PATRONAT MEDIALNY

 

Po koncertach zapraszamy na spotkania z artystami do kawiarni festiwalowej “Wesoła Kafka”, ul. Wesoła 50

Dziękujemy serdecznie Wam wszystkim,

którzy bezinteresownie ofiarowaliście Festiwalowi Wasz czas, Waszą pracę lub środki finansowe

Krystynie Nowakowskiej

Robertowi Biernackiemu

Annie Drzewieckiej

Ewie Gronostalskiej

Krystynie Gronowskiej

Łukaszowi Heinichowi

Beacie Kamińskiej

Barbarze Kobiec

Hannie Kossobudzkiej

Ewie Kwietniewskiej

Klaudii Łobodzie

Marioli Maćko

Aleksandrze Marzec

Katarzynie Marzec

Oldze Migas

Andrzejowi Mochoniowi

Mieczysławowi Pawlikowi

Księdzu Markowi Podymie

Dorocie i Ryszardowi Pąomorskim

Pastorowi Wojciechowi Rudkowskiemu

Ewelinie i Pawłowi Sękowskim

Księdzu Leszkowi Skorupie

Księdzu Stanisławowi Słowikowi

Iwonie i Arkadiuszowi Stefańczykom

Marii Werpachowskiej

Rafałowi Zamojskiemu

Ewie i Jackowi Zbosiom

Księdzu Tomaszowi Szczepanikowi i alumnom WSD

Księdzu Proboszczowi i Księżom Wikarym Parafii Katedralnej