Odbył się koncert chóru Schola Cantorum Kielcensis pod przewodnictwem siostry Hanny Szmigielskiej Osb “Kantata o Bożym Umęczeniu” – Klasztor OO. Franciszkanów w Pińczowie

Polski