The Hartig Ensemble

Hartig Ensemble jest zespołem kameralnym złożonym z profesjonalnych tancerzy, którzy pragną odtworzyć wielowiekową tradycję tańca (od Renesansu do okresu preromantyzmu). Siedzibą zespołu jest barokowy Pałac Hartig na Malej Stranie w Pradze.

Repertuar The Hartig Ensemble obejmuje tańce dworskie, balety oraz wirtuozowskie solo i duety z czasów od początku XVI do połowy XIX w. W swoich układach choreograficznych zespół inspiruje się traktatami Beauchamp-Feuillet. Czerpiąc z najlepszych źródeł osiągnął najwyższy europejski poziom znajomości dawnego tańca.

The Hartig Ensemble występuje regularnie w Austrii, Polsce, Litwie, na Słowacji, w Japonii. Współpracuje z najznakomitszymi orkiestrami barokowymi jak Musica Florea, Capella regia, Ensemble Inégal, Collegium 1704, Hipocondria Ensemble, Hofmusici.

The Hartig Ensemble brał udział w premierze opery Castor et Pollux J. Ph. Rameau (Teatr Narodowy w Pradze), i dzieła J. D. Zelenki Sub olea pacis..., a także w prapremierze opery koronacyjnej Costanza e fortezza of J. J. Fuxa.

Zespół występował na licznych festiwalach, jak International Music Festival Prague Spring, Dvořák Festival, Europamusicale, Europa-Mitte, Theatrum Kuks Festival, Bach Festival, Haydn festival, Smetanova Litomyšl Opera festival, Tanztage Bad Ischl, Barokowe Eksploracje.

Balet zobaczymy 02.09.2022 r w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich i 03.09.2022 w Parku Kultury - Muszla Koncertowa w Starachowicach.

Tomáš Hála - Dyrygowanie, klawesyn, wirginał

Jest absolwentem Praskiego Konserwatorium w klasie fortepianu i kompozycji. Jeszcze jako student założył zespół Prascy Madrygaliści.

Jest autorem opery kameralnej Syn Marnotrawny wystawionej z sukcesem w Teatrze Narodowym i na Festiwalu w Litomyšlu.

Od 1983 do 1990 studiował na HAMU Musical Academy gdzie poświęcił się doskonaleniu swoich umiejętności jako pianista i dyrygent. Zaowocowało to wieloletnią współpracą z teatrami operowymi w Morawach i w Czechach i przygotowaniem licznych oper Mozarta, a także opery Verdiego „Moc przeznaczenia” i baletu Martinu „Msza polowa”. Dyrygent był także gościem Centrum Muzyki Barokowej w Wersalu, gdzie doskonalił się w zakresie wykonawstwa francuskiej barokowej liryki scenicznej. Pozwoliło mu to uczestniczyć w przygotowaniu oper J.Ph. Rameau i F. Conti w ramach festiwali w całej Europie i współpracować z licznymi zespołami muzyki dawnej.

Na co dzień jest wykładowcą Praskiego Konserwatorium.

Helena Kazarova - Kierownictwo sceniczne, choreografia

Helena Kazárová, Ph.D. prowadzi wykłady na tematy związane z historią baletu i tańca, oraz z estetyką tańca. Jest profesorem tańca na Praskiej Academy of Performing Arts. Jest absolwentką tejże Uczelni. Po latach praktyki scenicznej jako tancerka zajęła się pedagogiką i historią tańca. Jest autorką dwóch książek, ponad 100 artykułów i studiów w licznych periodykach.

Jej pogłębiona wiedza o dawnych tańcach pozwala jej tworzyć wyjątkowe spektakle wiernie odtwarzające konkretną estetykę. Koncentruje się głównie na epoce baroku, której znajomość zawdzięcza swym mistrzom jak B. Massin, M.-G. Massé, D. Wortelboer, E. Greene etc. iw szczególności Marc Leclercq, z którym przygotowała znaczące inscenizacje taneczne (Castor et Pollux Rameau, Sub olea pacis et palma virtutis Jana Dismasa Zelenki).

Stworzyła samodzielnie liczne spektakle złożone z renesansowych, barokowych i wczesnoromantycznych tańców, wystawiając je w Japonii, na Litwie, w Polsce, w Austrii, w Niemczech i na Węgrzech. Opracowała także inscenizacje baletową (Entrée d´Apollon Feuilleta i Pécoura dla National Theatre Ballet in Prague and Brno). Od 1997 jest artystycznym leaderem The Hartig Ensemble.

Prowadzi liczne międzynarodowe akademie tańca i jest członkiem European Association of Dance Historians.