Małgorzata Banasińska – Barszcz

MAŁGORZATA BANASIŃSKA-BARSZCZ

Ukończyła PSM im. L. Różyckiego w Kielcach w klasie fortepianu Jolanty Płoskiej. W latach 1990-95 studiowała w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydz. Wychowania Muzycznego w klasie dyrygowania prof. Antoniego Szalińskiego, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem.

Przez prawie 10 lat związana była ze środowiskiem muzycznym Warszawy. Współpracowała m.in.z Warszawskim Chórem Chłopięcym przy Akademii Muzycznej oraz Państwową Podstawowa Szkołą Muzyczną im. Karola Szymanowskiego.

Jest od 2004 roku wykładowcą akademickim na Politechnice Świętokrzyskiej, obecnie na stanowisku adiunkta. Od roku 2005 prowadzi chóry i zespoły wokalne w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach W latach 2013-2019 pracowała również jako dyrygent i kierownik artystyczny Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego.

Mid Europe Early Music Festival

W latach 1994-98 była dyrygentem Akademickiego Chóru Kameralnego „ARS CANTATA” Klubu Inteligencji Katolickiej ,współpracując jednocześnie z Zespołem Artystycznym POLONIA oraz Duszpasterstwem Akademickim Kościoła Św. Anny. Współpracowała z TV Polonia oraz TV Niepokalanów.W grudniu 1998 r. prof. Szymon Kawalla powierzył jej funkcję dyrygenta Chóru Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, którą sprawowała przez 8 lat, do momentu zlikwidowania chóru.

Również w grudniu 1998 r. założyła Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej, który w krótkim czasie stał się niekwestionowaną wizytówką Uczelni. Chór wciąż dynamicznie się rozwija, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach i festiwalach chóralnych.

W listopadzie 2018 roku uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej DYRYGENTURA w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Małgorzata Banasińska - Barszcz wystąpi w Kielcach 4 września 2022 w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich o godz. 15.00 i 11 września 2022 w Skarżysku Kamiennej - Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej godz. 19.00 .