Emilia Ogonowska-Jaroń

oboistka, wokalistka, teoretyk muzyki, nauczycielka. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, PPSSW w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w PCKU „Andragog” w Brzegu. Koncertuje w kraju i za granicą.

Publikuje artykuły o tematyce muzycznej i edukacyjnej w sieci i na łamach czasopism. Na codzień prowadzi klasę oboju w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi na terenie regionu i kraju angażując się w działania kulturalne i edukacyjne. Pełni też społecznie funkcję wiceprezesa Polskiej Fundacji Promocji Kultury Muzycznej, z ramienia której inicjuje i koordynuje projekty artystyczne.