Clamaverunt Iusti

Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti w składzie:

Gregoria Dworakowska OSB, Maria Muszyńska, Anna Krzysztofik, Dominika Grabiec, Ewelina Podrażka, Katarzyna Bałdyga, Aleksandra Granica-Bieranowska, Emilia Dudkiewicz, Diana Sobolewska

Michał Sławecki – magister chori / dyrygent

Zespół powstał w marcu 2007 r. Specjalizuje się w wykonywaniu i populary-zacji śpiewu gregoriańskiego z zastosowaniem owoców zaawansowanych studiów nad antycznymi rękopisami z IX, X i XI wieku. W poszukiwaniach interpretacyjnych wpisuje się w nurt kontynuujący badania semiologii gregoriańskiej, zapoczątkowanej w 1954 r. przez o. Eugène Cardine’a. Zespół bierze udział w uroczystych liturgiach oraz daje samodzielne koncerty zarówno w kraju, jak i poza jego granicami (Włochy, Belgia, Francja, Litwa, Słowacja, Watykan, Malta). Schola, jako jedyny reprezentant Polski, zaznaczyła swoją obecność na najważniejszych międzynarodowych festiwalach śpiewu gregoriańskiego, m.in. dwukrotnie w belgijskim Watou (Festival van het Gregoriaans Watou 2015, 2012), w Bratysławie (I Międzynarodowy Festiwal Śpiewu Gregoriańskiego, 2007), w Bolonii (S. Giacomo Festival, 2014) i Florencji (In canto Gregoriano – Incontri Internazionali di Firenze XII, 2014). Jest zdobywcą dwóch pierwszych nagród prestiżowego Concorso Polifonico Internazionale Gudio d’Arezzo w kategorii canto monodico cristiano – concorso oraz canto monodico – rassegna (2011) oraz Grand Prix XV Festiwalu Pieśni Sakralnej O Złotą Harfę w Grójcu (2014) i VII Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy (2015) oraz Category winner oraz Honorary Diploma of Excellence w kategorii „Sacred Music 3 – Monodic Chant” na Malta International Choir Festival (2015). Ma w swoim dorobku fonograficznym dwie płyty: Martyrum Polonorum Laudes (DUX, 2015); Verbum Incarnatum – Tajemnica Słowa Wcielonego w śpiewie gregoriańskim i ambrozjańskim z improwizacjami saksofonowymi (Ars Sonora, 2015).

Mulierum Schola Greoriana Clamaverunt Iusti przez wybitnych gregorianistów (m.in. prof.: Nino Albarosę, Johannesa B. Göschla, Alberto Turco) uznawana jest za wzorcowego interpretatora semiologii.

Kierownikiem artystycznym i dyrygentem zespołu jest Michał Sławecki.

Michał Sławecki - organista, kompozytor, dyrygent, gregorianista. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie muzyki kościelnej (organy – Magdalena Czajka, dyrygentura – Sławek A. Wróblewski) oraz kompozycji w klasie Stanisława Moryty (dyplomy z wyróżnieniem). W roku akademickim 2006–2007 studiował w Conservatorio di Musica A. Casella w L’Aquila we Włoszech (kompozycja – Alessandro Sbordoni, organy i śpiew gregoriański – Giandomenico Piermarini) oraz odbył staż w Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie (śpiew gregoriański – Alberto Turco, Daniel Saulnier).

Specjalizował się w zakresie wykonawstwa śpiewu gregoriańskiego u Nino Albarosy (Cremona), a także podczas kursów z Johannesem B. Göschlem (Mona- chium), Thomasem Forestem Kelly (Cambridge), Keesem Pouderoijenem (Wiedeń), Franzem Karlem Praßlem (Graz), Federico Bardazzim (Florencja), Giovanni Contim (Lugano), Heinrichem Rumphorstem (Berlin). Jest członkiem włoskiej i polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Prowadzi ożywioną działalność na polu propagowania śpiewu gregoriańskiego poprzez kursy, koncerty i urocz-yste liturgie w kraju i zagranicą. Jest inicjatorem i dyrektorem Studium Śpiewu Gregoriańskiego w Niepokalanowie. Koncertuje jako solista, kameralista, akompaniator i dyrygent. Jest laureatem nagród i wyróżnień w konkursach kompozytorskich i chóralnych. W latach 2003-2013 roku pełnił funkcję organisty i kantora w Kościele Akademickim św. Anny przy Trakcie Królewskim w Warszawie.

Michał Sławecki jest założycielem, dyrektorem artystycznym i dyrygentem Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, z którym w 2011 r. wygrał 59. Międzynarodowy Konkurs Polifonico „Guido d’Arezzo”. W 2013 r. założył męski zespół Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszynski, z którym pracuje nad repertuarem postklasycznym, w szczególny sposób propagując jasnogórską muzykę jednogłosową. W 2014 r. został dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z którym związany jest od 2001 r., najpierw jako chórzysta, od 2007 r. jako II dyrygent. Ze wszystkimi prowa-dzonymi zespołami odnosi liczne sukcesy zdobywając laury na festiwalach o zasięgu międzynarodowym. Jest wykładowcą na kierunku Muzyka Kościelna UMFC. W 2012 r. obronił pracę doktorską zatytułowaną Topos romano-frankoński. Aspekt wykonawczy na przykładzie wybranych utworów, a w 2016 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego na podstawie dzieła artystycznego Sanctorum Polonorum Laudes (DUX, 2015).