Przemysław Józef Bałka

Przemysław Józef Bałka studiował prowadzenie zespołów wokalnych oraz wokalno – instrumentalnych (klasa E. Mizerskiej – Golonek) i śpiew solowy (klasa dra J. Borowicza) na Akademii Muzycznej w Krakowie. Swoje umiejętności rozwijał uczestnicząc w kursach mistrzowskich, prowadzonych przez R. Karczykowskiego, T. Heyera, P. Pöppela, J. van Elsakera i A. Budzińskiej – Benett. Już w czasach studenckich rozpoczął stałą współpracę z Operą Krakowską jako artysta chóru i solista oraz z innymi krakowskimi zespołami (m. in. Chór Filharmonii Krakowskiej, Chór Polskiego Radia, Capella Cracoviensis).

Od 5 lat specjalizuje się w wykonawstwie muzyki dawnej jako kameralista Capelli Cracoviensis. Prowadzi również trzy chóry i animuje życie kulturalne Krzeszowic, organizując różnorakie wydarzenia muzyczne.

Od 2019 roku rozwija swoje kompetencje w zakresie muzyki dawnej studiując grę na lutni w klasie Anny Wiktorii Swobody na Akademii Muzycznej w Krakowie.