Floripari – Muzycy Wawelscy

Zespół powstał w 1994 roku. Jednym z jego współzałożycieli jest Aleksander Tomczyk, który do dzisiejszego dnia pełni rolę kierownika artystycznego i stanowi oś zespołu. Ideą muzyków jest przybliżanie i prezentowanie polskiej, dawnej sztuki muzycznej. Zespół wykonuje muzykę na instrumentach historycznych z uwzględnieniem dawnych technik wykonawczych, jak również w duchu licentia poetica, czego wyrazem są interpretacje inspirowane muzyką ludową lub orientalną. Od początku swojej działalności FLORIPARI bardzo aktywnie koncertuje w kraju i za granicą.

Przeszło 20 lat temu zespół związał swoją działalność z Zamkiem Królewskim na Wawelu, przywracając tradycje muzyczne dworu królewskiego i muzycznych kapel sprzed wieków. Będąc muzyczną wizytówką tego szczególnego miejsca, zespół występował dla wielu ważnych osobistości i koronowanych głów składających wizyty na wawelskim wzgórzu, m.in.: prezydenta Portugalii, króla Malezji, królowej Szwecji, przedstawicieli NATO, rządu Norwegii, księcia Monako i innych.

Promując polską kulturę, artyści odbyli wiele zagranicznych tras koncertowych. Działania FLORIPARI były wielokrotnie wspierane przez Instytut Adama Mickiewicza – jedną z głównych instytucji promujących rodzimą kulturę na świecie.

W ostatnich latach dużą wagę w historii zespołu miały występy na: Blackwood River Chamber Festiwal (Australia Zachodnia, 2012), 51. Międzynarodowym Festiwalu w Łańcucie (2012), Stour Festival of Music (Anglia, 2010), a także na Festiwalu Kolory Polski, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej Ars Antiqua Europae In Via Gothica (Słowacja), XVIII Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie, Festivalul de Muzica Veche (Bukareszt), Festiwalu Muzyki Niezwykłej (Kraków, 2017) oraz koncerty podczas gali Nagrody Pro Publico Bono (Rzym, Kraków) i w ramach obchodów Europejskiego Miasta Kultury w Wilnie.

Artyści uczestniczyli w licznych kursach interpretacji muzyki dawnej. Szczególną wagę miały stypendia prestiżowej DISS Dartington oraz The David Reichenberg Trust w Anglii (1993-1995) i wiążące się z nimi kontakty z artystami takiej miary jak Paul Goodwin, Emma Kirkby czy Anthony Rooley. Od tamtej pory skład zespołu ewoluował, instrumentarium znacznie się poszerzyło, a poszczególni muzycy nie zaprzestają starań i niestrudzenie szlifują swoje umiejętności.

Muzycy Wawelscy dokonali wielu nagrań. Na szczególną uwagę zasługują: płyta „Kędykolwiek teraz jesteś. Liryka miłosna dworów europejskich XVI i XVII w.” (1995), płyta „Auditum de coelis. Jasnogórskie muzykalia”, która inicjuje cykl prezentujący nieznaną polską muzykę dawną (2001), „Jasnogórska Muzyka na Boże Narodzenie” (2005) oraz „Muzyczne Pocztówki z dawnej Polski” (2012). Rok 2016 zaowocował płytą-śpiewnikiem z „Cantigas de Santa Maria”, które po raz pierwszy zostały wykonane w języku polskim.

Muzycy FLORIPARI od lat zajmują się pracami badawczymi nad nieznanymi polskimi muzykaliami dawnych wieków. Od 2006 roku zespół współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Rakowskiej oraz Zespołem Pałacowym w Kurozwękach. Bada i wykonuje muzyczną spuściznę Braci Polskich i Kapeli Rakowskiej. Owocem są coroczne koncerty w cyklu „Muzyczne perły dawnego Rakowa” oraz nagrania płytowe.

Istotnym wymiarem aktywności FLORIPARI jest działalność edukacyjna. Zespół bierze udział w koncertach dla najmłodszych, grając i opowiadając o historii Polski i kulturze dawnych wieków – instrumentach, obyczajach i modzie. FLORIPARI ma na swoim koncie występy dla dzieci m.in. w Filharmonii Narodowej i Teatrze Wielkim Operze Narodowej (Szalone Dni Muzyki, 2016) oraz współpracę z Działem Edukacji Filharmonii Krakowskiej.