Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej

CHÓR AKADEMICKI POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ powstał z inicjatywy Małgorzaty Banasińskiej - Barszcz w grudniu 1998 roku. W jego skład wchodzą, oprócz studentów i absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej, studenci innych kieleckich uczelni. W repertuarze Chóru znajduje się muzyka sakralna i świecka różnych epok. Zespół chętnie też sięga po opracowania przebojów muzyki rozrywkowej oraz muzykę ludową. Jest laureatem wielu konkursów chóralnych. Szczególnie cenne osiągnięcia to m.in.: zdobycie w maju 2016 r. WYRÓŻNIENIA na XXXV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej HAJNÓWKA oraz w marcu 2017 roku Grand Prix podczas Przeglądu Pieśni Pasyjnej w Koziegłówkach .W październiku 2017 - Złoty Dyplom na Festiwalu Muzycznym im. M. Zieleńskiego w Łowiczu ,w listopadzie 2017 Srebrny Dyplom na Festiwalu CANTANTES LUBLINENSIS w Lublinie. W kwietniu 2018 roku Chór wyśpiewał Srebrną Strunę na Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach ,w październiku 2019 Chór otrzymał Srebrny Dyplom na III Festiwalu im. Mikołaja Zieleńskiego w Łowiczu, a dwa tygodnie później, zdobył Brązowy Dyplom podczas Rybnickiej Jesieni Chóralnej. W marcu 2021 Chór otrzymał I nagrodę w Konkursie Pieśni Wielkopostnych na XVII Festiwalu Wielkopostnym w Kielcach . W styczniu 2022 Chór zdobył II nagrodę w Konkursie Chórów podczas XXI Tyskich Wieczorów Kolędowych a w lipcu Wyróżnienie na VI Międzynarodowym Przeglądzie Chórów Akademickich " Święty Krzyż 2022". Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej jest zespołem stale rozwijającym się i otwartym na współpracę artystyczną.

MAŁGORZATA BANASIŃSKA-BARSZCZ

Ukończyła PSM im. L. Różyckiego w Kielcach w klasie fortepianu Jolanty Płoskiej. W latach 1990-95 studiowała w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydz. Wychowania Muzycznego w klasie dyrygowania prof. Antoniego Szalińskiego, gdzie uzyskała dyplomz wyróżnieniem.

Przez prawie 10 lat związana była ze środowiskiem muzycznym Warszawy. Współpracowała m.in. z Warszawskim Chórem Chłopięcym przy Akademii Muzycznej oraz Państwową Podstawowa Szkołą Muzyczną im. Karola Szymanowskiego.

W latach 1994-98 była dyrygentem Akademickiego Chóru Kameralnego „ARS CANTATA” Klubu Inteligencji Katolickiej ,współpracując jednocześnie z Zespołem Artystycznym POLONIA oraz Duszpasterstwem Akademickim Kościoła Św. Anny. Współpracowała z TV Polonia oraz TV Niepokalanów.

W latach 1994-98 była dyrygentem Akademickiego Chóru Kameralnego „ARS CANTATA” Klubu Inteligencji Katolickiej ,współpracując jednocześnie z Zespołem Artystycznym POLONIA oraz Duszpasterstwem Akademickim Kościoła Św. Anny. Współpracowała z TV Polonia oraz TV Niepokalanów.

W grudniu 1998 r. prof. Szymon Kawalla powierzył jej funkcję dyrygenta Chóru Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, którą sprawowała przez 8 lat, do momentu zlikwidowania chóru.Również w grudniu 1998 r. założyła Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej, który w krótkim czasie stał się niekwestionowaną wizytówką Uczelni. Chór wciąż dynamicznie się rozwija, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia na konkursach i festiwalach chóralnych.Jest od 2004 roku wykładowcą akademickim na Politechnice Świętokrzyskiej, obecnie na stanowisku adiunkta.Od roku 2005 prowadzi chóry i zespoły wokalne w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. W latach 2013-2019 pracowała również jako dyrygent i kierownik artystyczny Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego.W listopadzie 2018 roku uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej DYRYGENTURA w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Chór Politechniki Świętokrzyskiej usłyszymy na Koncercie finałowym 11 września o godz. 19.00 w Skarżysku Kamiennej w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej.