Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej

Powstał z inicjatywy Małgorzaty Banasińskiej - Barszcz w grudniu 1998 roku. W jego skład wchodzą, oprócz studentów Politechniki Świętokrzyskiej studenci innych kieleckich uczelni. W repertuarze Chóru znajduje się muzyka sakralna i świecka różnych epok. Zespół chętnie też sięga po opracowania przebojów muzyki rozrywkowej oraz muzykę ludową. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali chóralnych. Wśród wielu osiągnięć bardzo cennym dla Zespołu było zdobycie w maju 2016 r. WYRÓŻNIENIA na XXXV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej-Hajnówka 2016 w Białymstoku oraz w marcu 2017 roku Grand Prix podczas Przeglądu Pieśni Pasyjnej w Koziegłówkach.

W październiku 2017 Chór otrzymał Złoty Dyplom na Festiwalu Muzycznym im. M. Zieleńskiego w Łowiczu, a w listopadzie 2017 Srebrny Dyplom na Festiwalu CANTANTES LUBLINENSIS w Lublinie.

W kwietniu 2018 roku wyśpiewał Srebrną Strunę na Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach oraz w lipcu Wyróżnienie na Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich na Świętym Krzyżu. W październiku 2019 Chór otrzymał Srebrny Dyplom na III Festiwalu im. Mikołaja Zieleńskiego w Łowiczu, w listopadzie 2019 zdobył Brązowy Dyplom podczas Rybnickiej Jesieni Chóralnej.

W grudniu 1998r. prof. Szymon Kawalla powierzył jej funkcję dyrygenta Chóru Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach, którą sprawowała przez 8 lat.

W marcu 2021 Chór otrzymał I nagrodę w Konkursie Pieśni Wielkopostnych na XVII Festiwalu Wielkopostnym w Kielcach Chór Politechniki Świętokrzyskiej jest zespołem stale rozwijającym się i otwartym na współpracę artystyczną.

MAŁGORZATA BANASIŃSKA-BARSZCZ Ukończyła PSM im. L. Różyckiego w Kielcach w klasie fortepianu Jolanty Płoskiej.

W latach 1990-95 studiowała w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na Wydz. Wychowania Muzycznego w klasie dyrygowania prof. Antoniego Szalińskiego, gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Przez prawie 10 lat związana była ze środowiskiem muzycznym Warszawy. Współpracowała m.in. z Warszawskim Chórem Chłopięcym przy Akademii Muzycznej oraz Państwową Podstawowa Szkołą Muzyczną im. K. Szymanowskiego.

W latach 1994-98 była dyrygentem Akademickiego Chóru Kameralnego „ARS CANTATA” KIK (Klubu Inteligencji Katolickiej) współpracując jednocześnie z Zespołem Artystycznym POLONIA oraz Duszpasterstwem Akademickim Kościoła Św. Anny. Współpracowała z TV Polonia oraz TV Niepokalanów.

Również w grudniu 1998 r. założyła Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej, który w krótkim czasie stał się niekwestionowaną wizytówką Uczelni. Chór wciąż dynamicznie się rozwija, o czym świadczą nagrody i wyróżnienia na konkursach i festiwalach chóralnych.

Jest od 2004 roku wykładowcą akademickim na Politechnice Świętokrzyskiej obecnie na stanowisku adiunkta.

Od roku 2005 prowadzi chóry i zespoły wokalne w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach.

We wrześniu 2013 roku rozpoczęła pracę z nowo powstałym Jędrzejowskim Chórem Miejskim , którego była dyrygentem i kierownikiem artystycznym do listopada 2019 roku.

W listopadzie 2018 roku uzyskała tytuł doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej Dyrygentura w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Polski