Bartłomiej Chorąży

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie śpiewu solowego Jacka Ozimkowskiego. Swój warsztat wokalny doskonali, współpracując z Dariuszem Grabowskim. Brał udział w mistrzowskich kursach interpretacji i wykonawstwa polichóralnej muzyki barokowej, prowadzonych przez Josa Van Veldhovena.

Występował w Weselu Figara W.A. Mozarta, Rigoletcie i Traviacie G. Verdiego na Międzynarodowym Festiwalu Bursztynowym – Opera Europy, w Filharmonii Kaliningradzkiej oraz Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Podczas Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. A. Sari w Nowym Sączu w 2017 roku wykonywał partie solowe w kantatach J.S. Bacha. Brał udział w wielu festiwalach, w tym Festiwalu Musica Poetica, Festiwalu Misteria Paschalia (utwory z polskiej i angielskiej literatury baroku), Actus Humanus (dzieła Bartłomieja Pękiela), czy wielokrotnie na Międzynarodowym Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego – prezentując wraz z Cracow Royal Singers muzykę polskich mistrzów baroku. Na stałe współpracuje z wieloma zespołami muzyki dawnej w całej Polsce.

Od 2012 roku zatrudniony jest w Chórze Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, z powodzeniem śpiewa zarówno chóralne, jak i solowe partie wokalne. Członek Męskiego Zespołu Wokalnego Filharmoników Krakowskich, z którym wykonuje koncerty z cyklu Cafe Bodo, hity Brodwayu oraz wiele innych. Od 2016 roku współpracuje również z oktetem wokalnym Octava Ensemble. Jest współzałożycielem zespołu wokalnego Cracow Baroque Consort.

Występował pod batutą znakomitych dyrygentów, takich jak Alexander Liebreich, Ola Rudner, Krzysztof Penderecki, Gabriel Chmura, Evgen Savchuk, Helmuth Rilling, Roland Bader, Charles Olivieri-Munroe, Jacek Kaspszyk, Sirkka-Liisa Kaakiknen-Pilch, Jos Van Veldhoven.