Akademia

Academia 2024

Academia Kielcensis – International Early Music Academy jest międzynarodową akademią muzyki dawnej. Uczestnicy pracują przez tydzień pod kierunkiem wybitnych mistrzów muzyki dawnej (XVII, XVIII wiek) dając koncerty w zabytkowych kościołach regionu świętokrzyskiego: w Kolegiacie Wiślickiej, na Świętym Krzyżu, w Wąchacku, Tarczku, na Karczówce i w Klasztorze Ojców Cystersów w Jędrzejowie. Informacje o edycji 2024 oraz zapisy już wkrótce.

Academia 2023