Academia Kielcensis

Academia Kielcensis – International Early Music Academy jest międzynarodową akademią muzyki dawnej. Uczestnicy akademii w przeciągu tygodnia pracują wraz z muzykami, którzy specjalizują się w muzyce dawnej(XVII, XVIII wiek) dając koncerty w zabytkowych kościołach regionu świętokrzyskiego: w Kolegiacie Wiślickiej, na Świętym Krzyżu, w Wąchacku, Tarczku, na Karczówce i w Klasztorze Ojców Cystersów w Jędrzejowie.

Informacje o edycji 2024 oraz zapisy już wkrótce.