Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej


Spotkania z doświadczeniem muzyków Wschodu i Zachodu Europy.
Spotkania mistrzów i młodych talentów.
Spotkania stylów – francuskiego, niemieckiego, włoskiego brytyjskiego.
Spotkania z architekturą, która inspirowała kompozytorów....
Spotkania muzyki i nauki, piękna i myśli....

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”
Polski